Min.L. * Frost bite

posted on 30 May 2012 22:07 by asumi in Arty-Farty directory Cartoon, Idea
 
Photobucket 
 
Don't get too close to me.
'Cause a bite of winter will leave you burnt.
 
เป็นมิน.ภาคหลังตัดผมแล้ว เรื่องราวก็ยังเป็นความลับให้ตัวเองรู้เรื่องคนเดียวต่อไป :D
 
*PS CS5
 
 
ไม่ได้อัพบล๊อกนานอีกและ แบบว่าขี้เกียจปรับภาพอะ
ขี้เกียจเจรงๆ..... ภาพก็เยอะจัง ดองต่อก่อนนะ............. (. .
 
ปล. FBตอนนี้ก็ถล่มแต่ภาพรั่วคนใช้ไฮโซ ตระกูลทานขี้แข่งกันเกรียน เพื่ออะไร? ๕๕๕๕๕๕
 

asmxhf ・・・ shine ✧ View my profile